Aktivita A02


Prvé stretnutie pracovného tímu sa uskutočnilo dňa 16. 05. 2019 v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline, na ktorom bol prerokovaný navrhovaný koncept vývoja prototypu sčítača dopravy, jeho technickej špecifikácie a funkcionality, očakávania a potreby praxe z hľadiska jeho využitia, možné problémy a otázky spojené s vývojom.


Pre dokumentovanie skúseností a požiadaviek praxe na automatický zber dopravných údajov, ktoré sú určujúce pre smerovanie vývoja prototypu, bol vytvorený dotazník. Vyplnený dotazník možno poslať na adresu vedúceho partnera: adresa UNIZA

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR a ČR kvôli pandémii Covid-19, uzavretie hraníc a zákaz organizovania stretnutí, muselo byť druhé stretnutie Pracovného tímu TransData s termínom konania 18.03.2020 zrušené. Presun je plánovaný na obdobie 09-10/2020.

Spať na zoznam aktivít