Aktivita A06


Hlavným cieľom je vývoj prototypu magnetického sčítača dopravy.

Popis a výsledky aktivity sú dostupné v nasledujúcom odkaze.

Spať na zoznam aktivít