Aktivita B02


Cieľom stretnutia expertného tímu je identifikácia potrieb podnikateľského sektora a usmernenie ďalších VaV aktivít v oblasti IDS; podporenie vzniku cezhraničných partnerstiev a posilnenie regionálnych inovačných systémov.

 

Uskutočnilo sa prvé stretnutie expertného tímu.

 

Dňa 09.06.2020 sa v priestoroch JIC (Jihomoravské inovační centrum) v Brne uskutočnilo prvé stretnutie expertného tímu. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia odborného združenia Z@ICT (IKT kláster) Žilina, SR. Hlavným cieľom stretnutia, v rámci ktorého sa zabezpečilo vzájomné zoznámenie predstaviteľov, bola výmena skúseností z oblasti regionálnej inovačnej stratégie, budovania otvoreného inovačného ekosystému, vytváranie podnikateľskej komunity, networkingu pre majiteľov MSP a aktivizácia ľudí z miestnych samospráv a verejnosti. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva FabLab – prvej digitálnej dielne v Brne.

Spať na zoznam aktivít