Kontakt


Vedúci partner zodpovedný za realizáciu projektu:
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.
Žilina 01026, Univerzitná 8215/1
Telefón: +421 41 513 5912
Hlavný cezhraničný partner:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ing. Jana Gottvaldová, PhD.
Brno 602 00, Veveří 331/95, ČR
Telefón: +420 54 114 7254
Partner projektu 1:
DAQE Slovakia, s.r.o.
Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Pribinova 8953/62, 01001 Žilina
Telefón: +421 908 047 197
Partner projektu 2:
TNtech, s.r.o.
Ing. Štefan Šedivý, PhD.
Lúčna 1014/9, 01401 Bytča
Telefón: +421 907 444 958