Aktivita A09


V rámci tejto aktivity bolo vytvorené a nastavené dátové úložisko (NAS) na ukladanie a zdieľanie dát a informácií. Využíva sa na vzájomnú výmenu a zdieľanie dát a informácií medzi partnermi (vrátane videozáznamov s veľkým objemom) a na prezentáciu a poskytovanie dopravných dát na hraničných prechodoch medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a výstupov vytvorených spoločných databáz.

Spať na zoznam aktivít