Aktivita A17


Výsledky laboratórnych testov snímačov na vyvinutom testovacom zariadení sú prezentované vo vedeckom článku „An overview of magnetometer sensors performance for the purposes of traffic flow monitoring“ v zborníku z konferencie: „5th International Conference on Sensors Engineering and Electronics Instrumentation Advances (SEIA' 2019)“, 25-27. September 2019, Canary Islands (Tenerife), Spain, IFSA Publishing, 2019, s. 195-199, ISBN 978-84-09-14413-6.

 

Prezentácia článku „An overview of magnetometer sensors performance for the purposes of traffic flow monitoring“ pred odbornou verejnosťou na medzinárodnej vedeckej konferencii na 5. medzinárodnej konferencii SEIA' 2019, Santa Cruz de Tenerife, Španielsko, 09/2019.

 

Výsledky testov výkonnosti vybratých magnetometrov v rôznych výškach i vzdialenostiach od vozovky v praktickom scenári reálnej dopravy sú prezentované vedeckej komunite v článku „Methodology for the Choice of a Right Digital Magnetometer for the Vehicle Detection Purposes“ v zahraničnom časopise: „Sensors & Transducers journal“, Vol. 238, Issue 11, s. 57-63, ISSN: 2306-8515 (dostupný na:  https://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_3135.htm)

Spať na zoznam aktivít