Aktivita A10


V rámci projektu budú vytvorené dve spoločné databázy.

 

1. Prvou je spoločná databáza MSP a VaV: http://transdata.fri.uniza.sk/MSPainštitúcieVaV . Táto databáza združuje zoznam a základné informácie o slovenských a českých malých a stredných podnikoch a inštitúciách vedy a výskumu z cezhraničných regiónov, ktorých činnosť súvisí s: 

  • dopravou (dopravné inžinierstvo a dopravné plánovanie, riadenie dopravy),
  • dopravnými stavbami (projektovanie, realizácia, rekonštrukcia a opravy, dopravné značenie),
  • dopravnými službami (doprava, preprava a logistika),
  • diagnostikou vozoviek,
  • posudzovaním vplyvov na ŽP a 
  • inteligentnými dopravnými systémami.

2. Druhou je spoločná databáza dopravného zaťaženia na vybraných cestných hraničných priechodoch SR-ČR:

http://transdata.fri.uniza.sk/CestnéhraničnépriechodySR-ČR. V súčasnosti sa pracuje na zbere, spracovaní a vyhodnocovaní intenzít dopravy na 14 cestných hraničných priechodoch. Databáza bude obsahovať údaje z celoštátnych sčítaní dopravy a vlastných meraní uskutočnených v priebehu rokov 2019/2020.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR a ČR kvôli pandémii Covid-19 a uzavretie štátnych hraníc, merania na hraničných priechodoch SR-ČR sa uskutočnia v období 09 - 12/2020.

Na štruktúre spoločnej databázy dopravného zaťaženia sa pracuje.

Spať na zoznam aktivít